欧博百家乐ABG:BRVT: Lộ diện nhiều sai sót trong việc cấp phép khai thác khoáng sản

admin 2周前 (03-12) 财经 6 0

Theo dõi KTMT trên

Tại Kết luận Thanh tra số 250/TB-TTr.NV1 ngày 14/02/2023 về việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra tỉnh này đã phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và sai phạm của các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản chưa đảm bảo quy định pháp luật về khoáng sản: Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản: Không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 05 điểm mỏ; có dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản (thiết kế cơ sở của dự án), Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, cấp theo quy định pháp luật về xây dựng và đầu tư, nhưng 26/33 điểm mỏ không phù hợp quy hoạch xây dựng.

Thành phần hồ sơ gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: Căn cứ vào văn bản xác nhận đã nộp thuế (Mỏ sét Mỹ Xuân 2), không nợ tiền thuế nhưng không bao gồm tiền thuê đất và tiền cấp quyền của 09 điểm mỏ là không đảm bảo hồ sơ chứng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhiều, thiếu sót trong quá trình thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản

Điều chỉnh diện tích khu vực khai thác giảm trong giấy phép khai thác khoáng sản, trong khi chưa tham mưu UBND tỉnh về thủ tục trả lại một phần hoặc thu hồi lại một phần diện tích khu vực khai thác của 05 điểm mỏ (Mỏ: Đá núi Ông Trịnh, đá Long Hương, sét Mỹ Xuân 2, đá núi Lô 13, cát xây dựng 55); tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ 03 điểm mỏ (Mỏ: Đá núi Ông Trịnh, sét Mỹ Xuân 2, cát xây dựng 55).

Tổ chức thẩm định, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không đúng với trữ lượng ghi trên giấy phép của 03 điểm mỏ (Mỏ: Đá xây dựng Long Hương, đá xây dựng Châu Pha, đá xây dựng lô IIA), phần trữ lượng đá xây dựng đánh giá lại (8.100.827m3) chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh trong Giấy phép khai thác khoáng sản; đồng thời phần trữ lượng giảm so với giấy phép là 6.611.607m3 (14.712.434m3 - 8.100.827m3) chưa được làm rõ về nghĩa vụ tài chính đầy đủ hay chưa.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đối với một số trường hợp chưa đảm bảo nguyên tắc và điều kiện theo quy định pháp luật về khoáng sản: Cấp phép với thời hạn quá 30 năm, không đúng quy định về thời hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mỏ sét Mỹ Xuân 3); trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép cho dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kể từ ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực (Mỏ: Đá núi Ông Trịnh, đá lô 11C, đá ấp 4, đá chẻ Tam Phước).

Không thể hiện đã xem xét đánh giá thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật tại Tờ trình tham mưu UBND tỉnh gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản của 09 điểm mỏ.

Mặc dù, cơ quan thuế xác nhận còn nợ tiền chậm nộp, chưa đảm bảo điều kiện đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng vẫn tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mỏ Đá Châu Pha).

Tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khi chưa có đủ hồ sơ chứng minh trữ lượng khai thác từ khi được cấp phép đến ngày 31/12/2013 đã thực hiện nghĩa vụ thuế, chưa thực hiện đúng theo phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật 02 điểm mỏ (Mỏ: Đá xây dựng Châu Pha, đá xây dựng lô IIA).

,

欧博百家乐ABGwww.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博百家乐ABG开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

,

Hàng năm, Cục Thuế và Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng còn để tình trạng thiếu tiền thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước (Mỏ: Cát xây dựng 55, than bùn Bình Châu).

Bên cạnh đó, nhiều sở ngành khác cũng chưa thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, chấp thuận chủ trương,… cho việc khai thác mỏ.

Cụ thể, Sở Xây dựng chưa đánh giá sự phù hợp về quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản trong quá trình tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến 14 điểm mỏ, dẫn đến các điểm mỏ đã triển khai thực hiện hoạt động không đúng quy định pháp luật về Đầu tư, Xây dựng và Quy hoạch hoặc không thể triển khai thực hiện; Thẩm định thiết kế cơ sở chưa xem xét đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng (giao thông...), khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực là không đúng quy định pháp luật về quản lý xây dựng công trình, còn tình trạng các điểm mỏ không hoàn thành thủ tục để hoạt động khai thác do chưa có đường kết nối từ khu vực mỏ ra đường công cộng (Mỏ: Sét Mỹ Xuân 2, đá xây dựng Lô 11C).

Tổ chức lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chưa đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định Luật Quy hoạch và các nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng liên quan lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản tại 26/33 điểm mỏ.

Trong phạm vi và quyền hạn của Sở Công thương trên cơ sở quy hoạch khai thác khoáng sản, trữ lượng thăm dò đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công thương tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản tại 04 điểm mỏ không đánh giá sự phù hợp quy hoạch xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước đây là Ủy ban Kế hoạch) tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư 02 điểm mỏ (Mỏ: Đá Châu Pha, đá Long Hương); đồng thời, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 điểm mỏ khai thác khoáng sản cho đến nay không phù hợp quy hoạch xây dựng. Do đó, không đủ điều kiện để các dự án đưa vào hoạt động theo quy định pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND huyện, thị xã, thành phố  UBND các huyện: Côn Đảo, Xuyên Mộc, Long Điền; thị xã Phú Mỹ; thành phố Bà Rịa chưa thực hiện rà soát các quy hoạch khoáng sản trên địa bàn để có phương án kịp thời cập nhật vào quy hoạch xây dựng tại các điểm mỏ theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Riêng Cục Thuế đã thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin liên quan nợ tiền Thuế, Phí, Tiền cấp quyền khai thác, Tiền thuê đất... chưa đảm bảo đủ điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; còn để tình trạng thiếu tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, do chưa đối chiếu hồ sơ khai thuế với thông tin, số liệu thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản (Mỏ: cát xây dựng 55, than bùn Bình Châu), thể hiện công tác phối hợp giữa Cục Thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ TP Vũng Tàu) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật pháp luật liên quan hoạt động khai thác khoáng sản, trong quá trình thẩm định dự án đầu tư và hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét đầy đủ các yếu tố đảm bảo triển khai hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm: Xem xét sự kết nối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài khu vực mỏ; việc sử dụng đất để làm mặt bằng chế biến, khu vực các công trình phụ trợ và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản trước khi tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản và tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những sai sót được nêu.

Thanh Tùng

申博声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:欧博百家乐ABG:BRVT: Lộ diện nhiều sai sót trong việc cấp phép khai thác khoáng sản

网友评论

  • (*)

最新评论